Spolehlivý partner pro Vaše podnikání.
 

Svařování Kovů

Disponujeme technologií pro svařování tenkých a silných plechů, svařováni v ochranné atmosféře (směsné plyny, pulsní svařováni, Mig, Mag, bodové svařování).

Svarovani

Stroje COMPACT 350 W s vodním chlazením, FRONIUS 247 Variostar, KEMPI – wig

Projekt

Testování a vývoj svařování kovových materiálů HELAS kovo

Naše společnost HELAS kovo s.r.o. realizuje v roce 2022 projekt Testování a vývoj svařování kovových materiálů HELAS kovo, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 01_20_358
Název výzvy: Inovační vouchery - VI. výzva
Název projektu: Testování a vývoj svařování kovových materiálů HELAS kovo
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027877

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Testování a vývoj svařování kovových materiálů HELAS kovo (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027877), jehož rozpočet byl 495.500,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 371.625,- Kč.

Obsahem projektu "Testování a vývoj svařování kovových materiálů HELAS kovo" a jeho hlavních aktivit je postupné testování a provedení potřebných zkoušek na 7 vzorcích pokrývajících hlavní způsoby svařování vysokopevnostních ocelí, pokrývajících naší plánovanou výrobu týkající se komponent a součástek pro rámy a nástavby silničních přípojných vozidel. V rámci vývojových aktivit nám budou posuzovány, průběžně zkoušeny a postupně optimalizovány všechny potřebné procesy svařování vysokopevnostních materiálů na definovaných polohách svařování v metodě svařování EN 135.

Naše společnost HELAS kovo s.r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Provozní doba

Pondělí až pátek

od   06:00h

do   15:30h